وفاداری و قدرشناسی حیوانات وحشی - شبکه‌ما

همه ما از حیوانات اهلی استقبال می کنیم و آن ها دوست داریم و شاید از کسانی باشیم که آنها را در خانه نگهداری میکنیم...

وفاداری و قدرشناسی حیوانات وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه ما از حیوانات اهلی استقبال می کنیم و آن ها دوست داریم و شاید از کسانی باشیم که آنها را در خانه نگهداری میکنیم . اما کمتر کسی به سراغ حیوانات وحشی میرود . اکثرا معتقدیم که نگه داری حیوانات وحشی در خانه سخت است و در عین حال خطرناک . اما اگر با این گونه حیوانات هم اخت شویم ، ممکن است نظر مان تغییر کند . وفادارای حیوانات اهلی برایمان ثابت شدست اما فقط بعضی افراد معتقد هستند که حیوانات وحشی هم میتوانند وفادار و قدر شناس باشند . این کلیپ گوشه ای از قدرشناسی حیوانات وحشی را نشان می دهد.