حکایت طوطی و بازرگان - شبکه‌ما

حکایت ها از دیر باز مورد توجه خیلی از ما قرار گرفته است .

حکایت طوطی و بازرگان

دسته بندی ها:
توضیحات:

حکایت ها از دیر باز مورد توجه خیلی از ما قرار گرفته است . در این حکایات که پند و اندرز های زیادی نهفته است میتواند زندگی ما را از این رو به آن رو کند . قطعا خودمان هم حکایت های زیادی از پدر بزرگ یا مادر بزرگمان شنیده ایم . حکایت های زیادی هم در کتاب های مختلف وجود دارد که کتاب فارسی دبستان یا راهنمایی یکی از کتاب هایی است که به وفور می شود آن را یافت . حکایت طوطی و بازرگان یکی از این حکایات است که به تقریبا همه ماها اون رو شنیده ایم . در این ویدئو قصد داریم بار دیگر این حکایت را برایتان شرح دهیم تا برایتان تجدید خاطره شود .