گردن زدن 4 داعشی به دست خود داعشی ها - شبکه‌ما

گروه تروریستی داعش امروز مورخ ۴/۷/۲۰۱۵ چهار عضو خود را به اتهام دزدی و فساد به طرز مشکوکی در نینوا گردن زد.  

گردن زدن 4 داعشی به دست خود داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروه تروریستی داعش امروز مورخ ۴/۷/۲۰۱۵ چهار عضو خود را به اتهام دزدی و فساد به طرز مشکوکی در نینوا گردن زد.