رقص و بازی حیوانات - شبکه‌ما

در این کلیپ شما را می خواهیم کمی بخندانیم و رقص و عشق بازی جیوانات و پرندگان مختلف را به نمایش می گزاریم و برخی...

رقص و بازی حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ شما را می خواهیم کمی بخندانیم و رقص و عشق بازی جیوانات و پرندگان مختلف را به نمایش می گزاریم و برخی جاها صدا گذاری شده است و ابتدا  رقص یک پرنده زیبا را نمایش می دهد و یک سنجاب که می گوید علی و رقص سمورهای آبی زیباست و عشق بازی دو مرغ دریایی با آهنگ عاشقانه آرش و حرکات عجیب یک پرنده و گزارش گری یک میمون و خنده لک لک ها و خوانندگی یک شیر عاشق پیشه را می بینید و خدنگ های زیبا در حال رژه رفتن هستند و رقص زیبای پنگوین ها را می بینید و  رقص با آهنگ مایکل یک پرنده زیبا و رقص زیبای یک سنجاب را خواهید دید و صدا گذاری روی حرکات لک لک ها را خواهید دید و د رگیری دو لکلم را می بینید و  رقص حماسی یک قورباغه را خواهید دید و این صحنه های زیبا را برای مشاهده به شما توصیه می کنم و ببینید و لذت ببرید .