کارتون آقتاب پرست - شبکه‌ما

کارتون زیبای آفتاب پرست در جنگلی تعدادی آفتاب پرست زندگی می کنند و یک حشره را می خورد و حشره کمیاب بوده و برای اینکه...

کارتون آقتاب پرست

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارتون زیبای آفتاب پرست در جنگلی تعدادی آفتاب پرست زندگی می کنند و یک حشره را می خورد و حشره کمیاب بوده و برای اینکه نسل حشره منقرض نشود آن را از دهان خارج می کند و  آفتاب پرست رفته تلویزیون نگاه می کند و فیلم ترسناک می بیند و پشت مبل قایم می شود و شاید از خود بپرسید چگونه یاد گرفته اند آفتاب پرست ها چطور تغییر رنگ دهند و آنها سر صف در کودکی و مدرسه آموزش داده می شود و در سربازی هم کاربرد دارد و در هنگام جنگ رنگ خود را تغییر داده تا دیده نشوند و برخی از آنها زبان درازی دارند و تنبل شده اند زیرا با زبان درازشان دیگر نیازی به راه رفتن ندارند و همین باعث افزایش   وزن آنها شده و بلیماری های مختلفی می گیرند و برخی از آنها چسب زبانشان تمام می شود برای این کار می توانید از اسپری مخصوص استفاده کنید .