مستر بین و پیک نیک - شبکه‌ما

طنز پیک نیک مستر بین از سری طنز های این کمدین مستر بین برای استراحت به پارکی رفته و یکی کنار او نشسته و در...

مستر بین و پیک نیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

طنز پیک نیک مستر بین از سری طنز های این کمدین مستر بین برای استراحت به پارکی رفته و یکی کنار او نشسته و در حال غذا خوردن می باشد و مستر بین حرکات تو را تقلید می کند و برای تهیه غذای خود ابتدا از جیب خود یک نان در می آورد و یک قیچی و نان را با آن می برد و  از جیب دیگرش کره در آورده و بین نان ها مالیده و  و از جیب دیگرش کاهو در آورده و می شورد و برای خشک کردن آن جورابش را در آورده و سبزی ها را در جوراب گذاشته و می چرخاند تا خشک شوند و کاهوهای خشک شده را در نان گذاشته و از جیب دیگرش ماهی زنده در می آورد و آن را کشته و درون نان گذاشته و برای ادوه تعدادی فلفل را با کفش له می کند و درون ساندویچ می گذارد و برای چای نب تون را در کیسه آب گرم گذاشته و چای تهیه میکند و آماده خوردن می شود که آقای کناری با دیدن این صحنه ها کیکی به مستر بین تعارف می کند و مستر بین مشغول خوردن کیک می شود .