آموزش قسمت هفتم - شبکه‌ما

در درس هفتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم: HELLO KATY HELLO PETER WHEN...

آموزش قسمت هفتم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس هفتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم:

Hello katy

Hello peter

When would you like to eat katy,now?

No peter,not now,later please but I like to have something to drink now.

Where?

I don't now.

In a restaurant?

Yes,ok

سپس به معرفی کلمات زیر پرداخته می شود:

دوست دارید تا غذا بخورید؟ : I'd like to eat 

  کجا میل دارید غذا بخورید؟ : whre would you like to eat?   

 در رستوران : at a restaurant    

کی میل داری غذا بخوری ؟ : when would you like to eat         الان : now         آیا شما هم میل دارید غذا بخورید : would you like to have something to eat now?

پس با این آموزش در  شبکه ما همراه باشید .