آموزش زبان نصرت درس هشتم - شبکه‌ما

در درس هشتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: این درس نیز مانند دروس قبل با یک مکالمه شروع می...

آموزش زبان نصرت درس هشتم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس هشتم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

این درس نیز مانند دروس قبل با یک مکالمه شروع می شود:

Katy,would you like to eat now?

No thanks peter,not now,but I'd like to have something to drink.

Ok,but would you like to drink?

I don’t no.some one,no some bear.

I'd like some bear,too.miss,2 bears please.what? something to eat,no not now later please.

ناهار خوردن :  to have lunch                من میل دارم ناهار بخورم : I'd like to have lunch     میل دارم چیزی بخورم : I'd like to have someyhing to eat

آیا الان میخواهید غذا بخورید؟ : would you like to eat now? 

بله مایلم الان ناهار بخورم : yes,I'd like to have lunch,now

کجا میخواهید ناهار را صرف کنید؟ : where would you like to have lunch?

در یک رستوران : at a restaurant    نه در یک هتل : no , at a hotel    

در هتل در خیابان ایست : at a hotel on east street   منم میل دارم ناهار بخورم :I'd like to have lunch too

شما را به دیدن این فیلم دعوت می کنم.