آموزش زبان نصرت درس نهم - شبکه‌ما

در درس نهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم.

آموزش زبان نصرت درس نهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس نهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدا درس را با یک مکالمه شروع می کنیم.

Hello marry,how are you?

Fine thanks jan.

Well marry,what do you want to  do now?

Oh I don't know,and you?what do you want to do?

I'd like to have lunch now,would you like to have lunch with me?

Yes I would,but I'd like to eat at a park avenue restaurant,ok?

Where is the park avenue restaurant?

It's over there on park avenue.

Oh yes I know,ok.

چه طوری میل داری تا 2 تا آبجو بخری : I'd like to buy 2 beers. 

با کی : with whom?       حالت چطوره؟ : how are you? 

انگلیسی می فهمید؟ : do you understand English         

خیابان پارک کجاست ؟ : where is park avenue?   معذرت میخواهم : excuse me

میدونی خیابان پارک کجاست؟ : do you know where park avenue is?

به دیدن این فیلم در شبکه ما بپردازید.