آموزش زبان نصرت درس یازدهم - شبکه‌ما

در درس یازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: ابتدا با مکالمه زیر مواجه می شوید: KATY,THAT ONE TEN WOULD YOU...

آموزش زبان نصرت درس یازدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس یازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

ابتدا با مکالمه زیر مواجه می شوید:

Katy,that one ten would you like to have something to eat with me?

At one o'clock?

No,not at on o'clock,that 2 o'clock?

No,no at 2 o'clock. but at 3 o'clock?

Oh,no not at 3 o'clock.that 4 o'clock?

No,thank you.

That 5 o'clock?

No later please.

Oh,that 8 o'clock?

No,not at 8 o'clock but at 9 o'clock.

No 9 o'clock is too late.

I don't want to eat with you peter.

Too late.

خیلی دیر : too late               ساعت چند است ؟ : what time is it?

نمیدونم : I don't know                      آه چرا می دونم :oh yes I know.

ساعت 3 است : it's 3 o'clock                ساعت 5 است : it's 5 o'clock

آیا می دانید؟ : do you know

میدانید ساعت چند است :do you know what time is it?

آیا حالا می خواهید ناهار بخورید؟ : are you going to have lunch now?

نه می خواهم بعدا بخورم : no I'm going to eat later.