آموزش زبان نصرت درس دوازدهم - شبکه‌ما

در درس دوازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: درس با یک مکالمه شروع می شود: HELLO,MARRY THIS IS PETER HOW...

آموزش زبان نصرت درس دوازدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس دوازدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

درس با یک مکالمه شروع می شود:

Hello,marry this is peter how are you?

Hello peter I'm fine thanks and you?

I'm fine too.marry would you like to have dinner with me tonight?

Not tonight peter,but tomorrow night I'd like too?

  Ok,what time?at 8 o'clock?

8 o'clock is too late

Then at 7 o'clock

Allright,tomoroow night at 7 o'clock at park avenue restaurant and thank you.

Your welcome,good bye marry

Good bye peter.

امشب :  tonight                         فردا شب : tomorrow night  

ساعت 6 : at 6 o'clock                  دیرتر نه : not later

یا :or                                    الان ساعت چند است :what time is it now?