مستر بین و آرایشگری - شبکه‌ما

قسمت زیبای مستر بین و آرایشگری در یک روز زیبا مستر بین برای کوتاه کردن موهای خود به آرایشگاه مراجعه می کند و  در نوبت...

مستر بین و آرایشگری

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمت زیبای مستر بین و آرایشگری در یک روز زیبا مستر بین برای کوتاه کردن موهای خود به آرایشگاه مراجعه می کند و  در نوبت می نشیند و  مشغول خواندن مجله می شود تا نوبت او برسد مستر بین به آرایش گر می گوید موی من را مانند این عکس آرایش و کوتاه کنید و آرایشگر مشغول کوتاه کردن موهای مستر بین می شود و  برای آرایش گر کاری پیش آمده و بیرون می رود و مستر بین قصد شیطونی به سرش می زند و  ادای آرایشگر را در می آورد و در آن لحظه مادری پسرش را برای کوتاه کردن موهایش می آورد و مستر بین مشغول کوتاه کردن موهایش می شود و روی سر پسر کاسه ای گذاشته و همه موهای دورش را می زند و  با ماشین می خواهد موهای پسر را کوتاه کند و اشتباهی پسر را کچل می کند و مادر بچه می آید و سریع کلاهی روی سر پسر می گذارد تا مادرش متوجه نشود سر پسرش را کچل کرده و دستمزدش را مادر بچه به مستر بین می دهد و مستر بین برای کوتاه کردن موهای مشتری دیگر می رود .