مستر بین و تلویزیون - شبکه‌ما

مستر بین در خانه خود جلوی تلویزیون نشسته است و تلویزیوت تصویری ندارد و مستر بین آنتنش را گرفته و به اطراف حرکت می کند...

مستر بین و تلویزیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین در خانه خود جلوی تلویزیون نشسته است و تلویزیوت تصویری ندارد و مستر بین آنتنش را گرفته و به اطراف حرکت می کند تا شاید جایی را بگیرد و حرکات زیبایی با آنتن انجام می دهد و آنتن از دستم می افتد و درست می شود و وقتی کنار آنتن باشد تلویزیون تصویر دارد و مجبور می شود کنار تلویزیون بنشیند و  آنتن قاطی کرده و با حرکات دست و پای مستر بین عمل می کند و مستر بین در حال فرار کردن از دست آنتن هست چون اگر تلویزیون می خواهد ببیند باید آنتن در کنارش باشد و مستر بین لباس هایش را در می آورد تا آنتن فکر کند مستر بین همان لباس ها هست و بخاطر آنتن لخت شده و لباس هایش را تن صندلی کرده  و شلوار را به پایه های صندلی سوار می کند و باز آنتن جوابگو نیست و می خواهد لباس زیرش را در آورد و شورت خود را در آورده و خود درون کارتن می رود و با  پوشیدن شورت توسط صندلی تلویزیون درست شده و مستر بین در حال تماشای تلویزیون است که فیوز می پرد و برق قطع می شود .