مستر بین و رانندگی - شبکه‌ما

مستر بین در خواب است که ساعتش شروع به زنگ بیدار باش کرده و مستر بین در خواب با پای خود در حال تهیه قهوه...

مستر بین و رانندگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین در خواب است که ساعتش شروع به زنگ بیدار باش کرده و مستر بین در خواب با پای خود در حال تهیه قهوه است و از خواب بیدار نمی شود تا ساعت 9 صبح می شود و ساعت را می بیند و می فهمد که دیرش شده است و کمی ورزش کرده و صورت خود را اصلاح کرده و در همین حال دستگاه ریش تراش به دماغش می چسبد و مشغول خوردن چای می شود و دیرش شده است و لباس هایش را در دست گرفته و با عجله سوار ماشین می شود و  با لباس خواب سوار ماشین است و با عجله رانندگی می کند و  پشت فرمان پیراهنش را در آورده لخت شده و پیراهنش را می پوشد  و  جوراب هایش را تک تک پشت فرمان می پوشد و ماشین ویراژ می رود و شلوارش را در آورده و شلوارش را با روشی حرفه ای پشت فرمان ماشین در حال حرکت عوض می کند و با پایش ماشین را منترل می کند تا شلوار را بپوشد و برای بستن کروات چند دور اطراف فلکه می زند و پشت فرمان مسواک می زند و دهانش را می شوید و حرکات زیبایی انجام می دهد و ببینید و بخندید و لذت ببرید .