کارتون مستر بین - شبکه‌ما

کارتون زیبای مستر بین در یک کارگاه دو نفر در حال ساخت عروسک هستند و فردا برای فروش به بازار می آورند و مستر بین...

کارتون مستر بین

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارتون زیبای مستر بین در یک کارگاه دو نفر در حال ساخت عروسک هستند و فردا برای فروش به بازار می آورند و مستر بین از راه می رسد و قصد بردن یکی از عروسک ها را دارد و عروسک ها را به ماشین خود بسته و حرکت می کند و صاحبان عروسک ها با ماشین مستر بین را تعقیب می کنند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درون رودخانه انداخته و  صاحبان عروسک ها ناراحت اند و برای بردن عروسک ها به سمت مستر بین می روند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درختی می بندد و عروسک ها را رایگان در اختیار بچه ها قرار می دهد و همگی شساد و خندان هستند به غیر از صاحبان عروسک ها و خود مستر بین یک عروسک شکل خرس را برای خود بر می دارد و می رود .