مستر بین و نمایشگاه - شبکه‌ما

مستر بین برای بازدی از یک نمایشگاه وارد آنجا می شود و از همان ابتدا بای دیگران مزاحمت ایجاد می کند و در بخش عکس...

مستر بین و نمایشگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین برای بازدی از یک نمایشگاه وارد آنجا می شود و از همان ابتدا بای دیگران مزاحمت ایجاد می کند و در بخش عکس ها جلوی عکس ها می ایستد و نمی گذارد کسی نگاه کند و در بخش تمبر های قدیمی می رود و سرش را روی کلکسیون تمبر ها می گذارد و تمبرها به سر و پیشانی او می چسبند و  آقایی در زیر چراغ در حال خوشنویسی است و چراغ را خاموش و روشن می کند و او را می ترساند و نوشته او خراب می شود و در قسمتی دیگر وسیله ای هست برای فشن کردن و سیخ کردن مو ها با الکترولیز و در نوبت می ایستد و  الکتریسیته بدن او زیاد می شود و دست به هر کاغذ سبک و کم حجمی بزند به دستش می چسبد و خیلی خنده دار است و کاغذ به سر و دست و پای او می چسبد و جدا نمی شود و  کاغذ را برای اینکه نجات پیدا کند به خانمی می دهد و خانم با تشکر کاغذ را گرفته و الکتریسیته وارد بدن خانم شده و دامن خانم به بالا می رود ببینید و بخندید .