مستر بین و اتومبیل - شبکه‌ما

در این بخش مستر بین از فروشگاهی رنگ و برس گرفته و باید ببرد منزل برای رنگ آمیزی منزل و هم چنین مبل بزرگی گرفته...

مستر بین و اتومبیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این بخش مستر بین از فروشگاهی رنگ و برس گرفته و باید ببرد منزل برای رنگ آمیزی منزل و هم چنین مبل بزرگی گرفته است ولی وسایل زیاد هستند و نمی شود در ماشینش جا کرد وسایل را و به فکر فرو رفته و مبل را در بالای ماشین جاسازی کرده و خوش روی سقف ماشین روی مبل نشسته و با برس و جاروهای خریداری شده روی پدال گاز  ترمز فرمان می دهد و   حسابی باحال رانندگی می کند و مردم در حال تماشای او هستند و و روی مبل بالای ماشین لم داده و رانندگی می کند و در همین حال در یک سرازیری وارد شده و سرعتش بیشتر و بیشتر شده وحتی سرعتش از بس بالا هست پلیس راهنمایی و رانندگی متوجه او نمی شود که سرعتش بالاست و جارو از روی پدال ترمز هم آزاد می شود و با سرعت زیاد در حال حرکت است تا اینکه یک ماشین در حال جا به جایی تعدادی تخت و تشک پر است که با ماشینش وارد آن ماشین شده و تمامی تخت ها ترکیده و پرها به هوا پاشیده می شوند ببینید و لذت ببرید و بخندید .