مستر بین و مسافرت - شبکه‌ما

مستر بین قصد مسافرت دارد و بلیط هواپیما تهیه کرده و سوار هواپیما می شود و بر روی صندلی خود می نشیند و کنار او...

مستر بین و مسافرت

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین قصد مسافرت دارد و بلیط هواپیما تهیه کرده و سوار هواپیما می شود و بر روی صندلی خود می نشیند و کنار او یک آقای با شخصیت نشسته است و او دوربینی از جیبش در می آورد و از همه جا تصویر میگیرد و  آن طرف پسری با مادرش هستند و در حال نگاه کردن مستر بین هستند و مستر بین  در حال خوردن بیسکویت هست و آن پسر حالش خوب نیست و حالت تهوع دارد و در کیسه نایلونی بالا می آورد و مستر بین در جریان نیست و  و نایلون را از پسر گرفته و باد می کند و می ترکاند و استفراغ روی سر همه می پاشد و پس از رسیدن به مقصد به خانه دوستش رفته و شروع به خراب کاری می کند و برای خشک کردن شورت خود آن را درون فر گاز قرار می دهد و همسر دوستش معترض می شود و با دوستش به محل کار او می رود و در دستشویی شلوار خود را خیس می کند و روی رفتن بیرون را ندارد و کارهای خنده دار و بیشتر این کمدین معروف را مشاهده کرده و بخندید و لذت ببرید .