مستربین در رستوران - شبکه‌ما

مستر بین هر کجا می رود برای همه مزاحمت ایجاد کرده و همه را اذیت می کند و این بار قصد دارد به رستوران برود...

مستربین در رستوران

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین هر کجا می رود برای همه مزاحمت ایجاد کرده و همه را اذیت می کند و این بار قصد دارد به رستوران برود و وارد رستوران شده و صف طوفانی است و می خواهد جلوتر برود فکری به سرش می رسد و   چاقوی خانم جلویی را می برد و خانم می رود چاقو بیاورد و دستمال ظرف آقای جلویی را می اندازد و او هم میرود یکی دیگر بیاورد و نوبت مستر بین و آقایی دیگر می شود و آن فرد جلویی هرچه بر می دارد مستر بین چندین برابر از آن خوراکی را بر می دارد و در کنار میز آن فرد می نشیند و آن آقا هر کاری می کند مستر بین هم انجام می دهد و هر دو آب می ریزند و می خورند و سپس هر دو تکه نانی بر می دارند و مستر بین چون زیاد برداشته سریع دو دستی غذا می خورد و سوسیس ها را جفت جفت می بلعد و سبزی ها را با ظرف می خورد و مرد کناری می خواهد صدفی بخورد ولی می بیند بو می دهد ونمی خورد ولی مستر بین بی توجه بالای 10 صدف را می خورد و آقای کناری گارسون را صدا می زند و می گوید صدف ها خراب اند و گارسون صدف ها را بو کرده و نزدیک است بالا بیاورد و مستر بین متوجه اشتباه و مسمومیت خود می شود و باقی ماجرا را ببینید و بخندید و لذت ببرید .