موتور سواری مستربین - شبکه‌ما

مستر بین در طبیعتی زیبا منتظر ماشین است که سوار شود ولی هرچه می ماند کسی رد نمی شود و  یک موتوری از دور می...

موتور سواری مستربین

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستر بین در طبیعتی زیبا منتظر ماشین است که سوار شود ولی هرچه می ماند کسی رد نمی شود و  یک موتوری از دور می بیند که به او نزدیک می شود و  هوا گرم است و سوار این موتور هم شود بهتر از اینجا ماندن است و به آقای موتور سوار می گوید سوارم کنید و سوار موتور می شود ولی موتور حرکتی نمی کند و خراب می شود و مستر بین سوار موتور شده و صاحب موتور  در حال تعمیر موتور بوده و موتور تعمیر شده و راه می افتد و مستربین موتور را می راند و   صاحب موتور نظاره گر ماجراست و صاحب موتور مستر بین  را از روی موتور پایین می آورد و خودش سوار موتور شده و حرکت می کند و مستر بین همان جا می ماند تا وسیله ای دیگر سر برسد و سوار آن شود ببینید و لذت ببرید .