کارتون تام و جری - شبکه‌ما

این قسمت دیگری از کارتون زیبای تام و جری  تام در خانه خوابیده است و جری از یخچال در حال بردن تکه ای پنیر بوده...

کارتون تام و جری

دسته بندی ها:
توضیحات:

این قسمت دیگری از کارتون زیبای تام و جری  تام در خانه خوابیده است و جری از یخچال در حال بردن تکه ای پنیر بوده و تام از راه می رسد و بدنبال جری راه می رود و  وزنه ای روی پنیر می گذارد و جری خسته می شود و تام جری را اذیت می کند و جری می افتد و از دست تام به درون پنیر پناه می برد و  جری به یخچال رفته تکه ای دیگر پنیر می برد و تام اجازه نمی دهد و تام خودش سوسیسی از یخچال برداشته می خورد و و جری ناراحت شده و  تام اتو را روی دم جری میگذارد که راه نرود و  اشتباهی تام باعث می شود شیشه های درون یخچاب بشکند و صاحب خانه می آید و روی تام داد می زند و تام فرار می کند و موش رها می شود و تام را می زند و  تام به دنبال جری می دود و جری با چنگال به پشت تام زده و تام می دود و وسایل منزلل را می شکند و صاحب خانه تام را می زند و جری به پنیر می رسد امیدوارم از دیدن این کارتون زیبا لذت برده باشید .