تام و جری روز کریسمس - شبکه‌ما

کارتون زیبای تام و جری در این قسمت کریسمس بوده و  همه مشغول جشن گرفتن هستند و تام یک قطعه پنیر در تله موش گذاشته...

تام و جری روز کریسمس

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارتون زیبای تام و جری در این قسمت کریسمس بوده و  همه مشغول جشن گرفتن هستند و تام یک قطعه پنیر در تله موش گذاشته تا جری آن را بخورد و در تله گیر افتد و تام آن را بخورد و و جری زرنگ تر بوده و روی درخت کریسمس رفته و روی وسایل منزل می پرد و  با آنها بازی می کند و تا اشتباهی روی تاممی افتد و تام جری را دیده و قصد خوردنش را دارد و جری فرار کرده و تام به دنبال او می دود و  جری سیم برق را سر راه تام می گذارد و تام را برق می گیرد و  جری تام را خیلی اذیت میکند و تان نمی تواند جری را بگیرد و جری تام را فریب می دهد و برای او گل می آورد و تام مهربان شده و ناز میکند و جری محکم به پشت او زده و فرار میکند و  باقی ماجرا را ببینید و امیدواریم از دیدن این کارتون لذت ببرید .