رقص عمو قناد در خنده بازار - شبکه‌ما

در این برنامه خنده بازار رقص عمو قناد را به شما نشان می دهیم و  در برنامه کودک می بینیم بچه ها نشسته اند و...

رقص عمو قناد در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه خنده بازار رقص عمو قناد را به شما نشان می دهیم و  در برنامه کودک می بینیم بچه ها نشسته اند و یک دفعه عمو قناد وارد می شود و  می رقصد و حرکات زیبایی انجام می دهد و همه  بچه ها دست می زنند و هورا می کشند و همه می خندند و عمو قناد رفته و خاله شادونه می آید یک قصه تعریف کند و  خاله قصه بزغاله را تعریف می کند و برغاله به ماجرا می  آید و می گوید من شاخم شکسته و خیلی کود تولید کردیم و فروختیم و دیگر کود ندارم و بیکار هم هستم و  کار نیست و عمو قناد  می گه بزغاله ها برید در فضای آموزشی کار کنید و بزغاله ها رفتند در فضای آموزشی و برای دانشجوها فضای آموزشی می شازد و پولدار می شود و بزغاله دیگری کلاس کنکور غیر مجاز زده و پولدار می شود و بزغاله بعدی می رود مدرک می فروشد و پولدار می شوند  و همه پولدار بر می گردند و بابای بزغاله ها می گوید پول در فضای آموزشی است و باقی ماجرا را ببینید و بخندید .