اختلاس 3000 میلیاردی در خنده بازار - شبکه‌ما

در این قسمت خنده بازار دادگاه 3000 میلیاردی را نمایش می دهیم و ابتدا قاضی و وکلا در حال آواز خواندن و دست زدن هستند...

اختلاس 3000 میلیاردی در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت خنده بازار دادگاه 3000 میلیاردی را نمایش می دهیم و ابتدا قاضی و وکلا در حال آواز خواندن و دست زدن هستند و قاضی می گوید متهم کجاست و وکیل می گوید متهم از کشور خارج شده و قاضی می گوید باید شبیه سازی کنیم و به وکیل میگوید برو و باز بیا به عنوان متهم و وکیل می رود و  می آید و حاظرین می گویند آره متهمه و خودش متهمه و دست می زنند و  می گویند اتهام های ایشان را بخوانید و می گوید اتهام شما دکتر در اداره شما زیاد اختلاس شده و کاری نکردید و امضاهاش با شما بوده و متهم به زبان متهم می گوید من ال سی دولتی استفاده کردم  و  قاضی می گوید من خیلی ویلا و ثروت دارم در خارج کشور و به کشور بر نمی گردم و به صورت غیابی حکم متهم را  می خوانند و باقی ماجرا را ببینید .