برنامه 90 در خنده بازار - شبکه‌ما

در این بخش خنده بازار سراغ برنامه پر بیننده 90 رفته و سراغ آقای فردوسی پور و ابتدا آقای فردوسی پور با مردم سلام و...

برنامه 90 در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این بخش خنده بازار سراغ برنامه پر بیننده 90 رفته و سراغ آقای فردوسی پور و ابتدا آقای فردوسی پور با مردم سلام و احوال پرسی کرده و  سراغ یکی از بازیکنان  سرشناس کشور رفته و بدلیل مدل موهای این بازیکن تصویری از آن پخش نمی کنیم و موگوید شما فکر کنم 20 ساعت وقت گذاشته ایدد برای این مدل موهای خود و بازیکن می گوید من آرایشگاه نمی روم و این خدادادی است و شما اگه مدرک دارید نشان دهید و فردوسی پور می گوید شما اگر صحبت هایی هست بگویید و بازیکن می گوید من اهل خود نمایی نیستم و همه از مدل موهای من می گویند و برنامه شما برنامه خوبی است و عکس های قدیمی من هست برای شما فکس می کنم ببینید و من خوانندگی هم می کنم و در مورد آلبوم جدیدش می گوید و می گوید من زیر دوش می خوانم و ببینید و لذت ببرید .