عادل فردوسی پور در خنده بازار - شبکه‌ما

در این قسمت خنده بازار سراغ برنامه 90 رفته و رختکن تیم های فوتبال و ابتدا آقای فردوسی پور می گوید تا اینکه مهمان برنامه...

عادل فردوسی پور در خنده بازار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت خنده بازار سراغ برنامه 90 رفته و رختکن تیم های فوتبال و ابتدا آقای فردوسی پور می گوید تا اینکه مهمان برنامه برسد یک گزارش ببینید و گزارش گر سراغ رختکن یکی از تیم های فوتبال رفته و صدای دعوا می آید و در گیری میان بازیکنان است و بعد عادل فردوسی پور سراغ مربی این تیم می آید و می گوید من دست همگی دوستان را می بوسم و می گوید این یک شوخی بوده و بازیکن ها شوخی می کنند و حلوا خیرات نمی کنند و فقط در ختم حلوا خیرات می کنند و می گوید وقتی می گویم شوخی کردند بگو شوخی بوده و شما باید قانع بشوید و شما برای کوبیدن ما نشسته اید و فردوسی پور می گوید من قانع نمی شوم و بحث های با شما هیچ گاه نتیجه ای نداشته و باقی ماجرا را ببینید و بخندید .