فیل ها و ماموت ها - شبکه‌ما

سلام بچه ها .امروز با یک کارتون ایرانی و طنز و خنده دار که کوتاه هم هست در خدمتتون هستیم .

فیل ها و ماموت ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام بچه ها .امروز با یک کارتون ایرانی و طنز و خنده دار که کوتاه هم هست در خدمتتون هستیم .این کارتن یک انیمیشن دو بعدی طنز هست که میگوید فیلان بزرگترین حیوانات در زمین هستند که قبل از آنها یعنی جد فیل ها موجوداتی بزرگتر  بودند بنام ماموت ها ! که فیل های امروزی به عنوان تاکسی یعنی مسافر کشی کار میکنند و عرق میریزند و فشار زیادی در زندگی را تحمل میکنند و نسل قبلی آنها نیز منقرض شده منظور همون جدشان که ماموتها هست واینکه این فیل های طوسی آبی امروزی خیلی موجودات مفیدی هستند که از گوشواره ها و عاج فیل انها استفاده میشود و قابل فروش هست و بسیار مهربان هستند که اینمهربونیشون زیادی است و بی فکرانه