عصبانی شدن خبرنگار - شبکه‌ما

فکر کنم تا حالا شما همه جور خبرنگار مصاحبه کننده دیده باشید جز این نمونه ای که توی این کلیپ خواهید دید .

عصبانی شدن خبرنگار

دسته بندی ها:
توضیحات:

فکر کنم تا حالا شما همه جور خبرنگار مصاحبه کننده دیده باشید جز این نمونه ای که توی این کلیپ خواهید دید . خبرنگار احساساتی دیدید خبرنگار شوخ طبع دیدید خبرنگار خیلی جدی دیدید ولی حتم دارم که تا حالا یک خبرنگار خیلی عصبی و کم حوصله رو نه روبروی خودتون دیدید و نه تو مکالمه ها و مصاحبه های ضبط شده دیدید . این بنده خدا هم خبرنگار ازش میپرسه که چرا تو این راهپیمایی شرکت کردید که بر میگرده میگه به نظر شما نباید شرکت می کردم و خبرنگار هم عصبانی میشه و میگه من دارم از شما سوال میپرسم درست جواب بده دیگه  .