بریک امریکایی - شبکه‌ما

یک شهروند امریکایی که علاقه زیاد و شدیدی به ورزش زیبا و دوست داشتنی بریک داره در جمع کسیری لز این مردم و شهروندان امریکایی...

بریک امریکایی

دسته بندی ها:
توضیحات:
یک شهروند امریکایی که علاقه زیاد و شدیدی به ورزش زیبا و دوست داشتنی بریک داره در جمع کسیری لز این مردم و شهروندان امریکایی این ورزش را به اجرا در میاره که این شهروندان علاقه زیادی به این ورزش دارند این مرد بریک کار شروع به اجرا شدن میکنه و بریک و نحرک خود را با تپش قلب شروع میکنه که بعد با صدای عجیبی از مرد بریک کار مواجه میشید و با حرکات موزون و دیدنی این مردم رو به وجه میاره و در ادامه حرکاتی موزون بر اینکه سواره بر ماشین یا تاکسی شده و داره حرکت میکنه که نگاه به چپ و راست خود میکنه و در اخر خوشحالی و رضایتشهروندان را در پی دارد