مراقبت از پا در بیماری دیابت - شبکه‌ما

در ایجاد بیماری دیابت عوامل بسیاری موثر هست که مهمترین وزن بالا و موارد شهری است که در همه ارگانهای بدن تاثیر پذیر هست و...

مراقبت از پا در بیماری دیابت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ایجاد بیماری دیابت عوامل بسیاری موثر هست که مهمترین وزن بالا و موارد شهری است که در همه ارگانهای بدن تاثیر پذیر هست و مهمترین عوامل عروق هست یعنی خون به همه جای بدن نمیرسد و حس اندامها یعنی کف پا و دست از بین میرود که این حس برای انسان مهمه و نداشتن این حس مشکل ساز است که مشکلات کلیوی و چشمی هم وجود دارد که تشخیص به موقع و درمان موثق باعث کندی رشد این بیماری میشود  که عوامل دیگر زخم های پا هستند که در مرحله اول یک زخم در استخوان پا ایحاد میشود که باید مراقبت شود که کل پا را در بر نگیرد و موجب قطع پای بیمار نشود که زخم کوچک از زیر استخوان شصت پا وجود دارد که این بهترین موقعیت برا یرجوع کردن بیمار هست