آموزش WordPress- انتشار - شبکه‌ما

پس از اینکه در قسمت های قبلی با نجوه ی ساخت پُست در وب سایت آشنا شدید ، نیاز است تا این پُست را انتشار...

آموزش WordPress- انتشار

دسته بندی ها:
توضیحات:

پس از اینکه در قسمت های قبلی با نجوه ی ساخت پُست در وب سایت آشنا شدید ، نیاز است تا این پُست را انتشار دهید . هر مطلب نوشته شده می تواند در حالت های مختلفی قرار گیرد که تنها یکی از آنها حالت انتشار است . شما همچنین می توانید یک مطلب را در حالت چرکنویس نیز قرار دهید و این حالت برای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما مطلبی را نوشته اید ، اما به دلایلی مانند کامل نبودن مطلب و یا ناقص بودن تصاویر می خواهید انتشار آن را به بعد موکول کنید که در این صورت حالت چرکنویس بسیار مناسب است .