آموزش WordPress- تنظیمات پوسته - شبکه‌ما

پس از انتخاب پوسته لازم است که تنظیمات مربوط به آن را کاستومایز و شخصی سازی کنید .

آموزش WordPress- تنظیمات پوسته

دسته بندی ها:
توضیحات:

پس از انتخاب پوسته لازم است که تنظیمات مربوط به آن را کاستومایز و شخصی سازی کنید . هر پوسته از امکانات خاصی بهره می برد که با توجه به نظر شخصی فرد یا گروه سازنده ی آن پوسته ، از دیگران متفاوت است . اما به هر حال هر کدام از آنها در بخش های اساسی با یکدیگر مشترک می باشند که در این ویدیو قصد داریم تنظیمات مشترک مربوط به پوسته ها را با هم یاد بگیریم . پوسته ها دو نوع تنظیمات را می پذیرند . یکی از آنها تنظیمات کلی است که در همه مشترک است ، و دیگری تنظیماتی است که تنها مختص آن تم است و گاهی اوقات با یک لینک جداگانه در صفحه ی Index مشخص می گردد .