– گل زیبای اسین به بارسلونا - شبکه‌ما

بازی بارسلونا و چلسی که در حال بازی کردن بودند در همین حال بازیکنان تیم چلسی با حمله به طرف تیم بارسلونا و فشاری که...

– گل زیبای اسین به بارسلونا

دسته بندی ها:
توضیحات:
بازی بارسلونا و چلسی که در حال بازی کردن بودند در همین حال بازیکنان تیم چلسی با حمله به طرف تیم بارسلونا و فشاری که تیم چلسی به بارسلونا وارد میکرد اخر موفق به گل زنی در این بازی شدند در بازی وقتی تیم چلسی حمله میکرد فرانک لمپارد با شوت و بغل پایی که به طرف دروازه بارسلونا کرد این توپ به یکی از مدافعان اثابت و برخورد میکنه و در برگشت مایکل اسین با دقتی که داشت توپ را با روی پا و با قدرت این توپ را دوباره به طف دروازه بارسلونا شلیک کرد و اینبار منجر به گل شد و خوشحالی طرفداران چلسی را در بر داشت.