بچه پاندا - شبکه‌ما

پانداها که نمونه ای زیبا از حیوانات خوب و دست اموز هستند و نوعی از نوع خرس ها هم میشه حسابشون کرد که دادای قدرت...

بچه پاندا

دسته بندی ها:
توضیحات:
پانداها که نمونه ای زیبا از حیوانات خوب و دست اموز هستند و نوعی از نوع خرس ها هم میشه حسابشون کرد که دادای قدرت زیادی هم هستند با اینکه کمی خوشونت در کاراشون هم پیدا میشه مادر پاندا که در حال غذا خوردن و خوردن چیزی هست در همین حین بچه پاندا یهویی و به صورت سریعی حرکت میکنه یعنی تکون میخوره که مادر پاندا از این حالت میترسه فکر میکنه که چیزی شده و یهویی میترسه.