جراحی لثه - شبکه‌ما

تمیز نگه داشتن دندان و همیشه مسوااک زدن یکی از بهترین روشها برای رفع بوی بد دهان و سفید بودن دندان و سالم بودن آنهاست...

جراحی لثه

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمیز نگه داشتن دندان و همیشه مسوااک زدن یکی از بهترین روشها برای رفع بوی بد دهان و سفید بودن دندان و سالم بودن آنهاست منتها خیلی ها مسواک نمیکنن و یا تمیز و اصولی مسواک نمیزنن که این باعث میشه لثه ها اسیب بگیرد و جرم بگیرد کع اگر جرم لثه روی لثه باشد براحتی و بدون عمل خاصی این جرمها برداشته میشوند ولی اگر جرم داخل لثه ها باشد باید این را با جراحی برداشت و در مراجعه اول سخت هست که میتوان این جرم و برداشت و عمل کرد یا نه را تشخیص داد که بعد از یکی دو ماه معلوم میشه که جرمها کامل از بین رفتن یا نه و درد این عمل حتی کمتر از جرمگیری است چون بی حسی موضعی ایجاد میکنن ولی چه بهتر ه همیشه مسواک بزنید