کلت - شبکه‌ما

کلتی زیبا که قابیلت های زیادی دارد و هم می تواند به صورت تک تیر شلیک کند و هم به صورت رگباری.

کلت

دسته بندی ها:
توضیحات:
کلتی زیبا که قابیلت های زیادی دارد و هم می تواند به صورت تک تیر شلیک کند و هم به صورت رگباری. درصورت رگباری شلیک کردن می توان به ان قنداق وصل کرد که مانع بی دقتی در تیراندازی می شود ویکی دیگر از کاربرد های این کلت یا اسلحه کمری این است که می توان ان را به شکل یک خنجر دراورد ودر این حالت باز هم می توان با آن شلیک کرد و از خصوصیات ظاهری این کلت رنگ مشکی بسیار زیبا و هم چنین خوش دست بودن است می توان به این اسلحه دو خشاب با ظرفیت فشنگ متفاوت وصل کرد و این اسلحه در سال 1998ساخته شد