تصادف وحشتناک موتور با آهو - شبکه‌ما

یک گروه موتور سوار حرفه ایی در حال سرعت گیری بیشتر از حد مجاز در منطقه ایی در ایالات متحده هستند که ناگهان یکی از...

تصادف وحشتناک موتور با آهو

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک گروه موتور سوار حرفه ایی در حال سرعت گیری بیشتر از حد مجاز در منطقه ایی در ایالات متحده هستند که ناگهان یکی از این موتورسواران با سرعت 136 کیلومتر بر ساعت با یک آهو برخورد میکند. آهوی بخت برگشته حدود 20 متر آنورتر پرت میشود درصورتی که شکمش پاره شده اما موتورسوار بسیار خوش شانس بود و دوستان او هم مرتبا همین را به او اعلام میکنند که "تو واقعا خوش شانس بودی" چرا که با برخورد در این سرعت و پرت شدن او از روی موتور حتما جانش را از دست میداد. شانسی که او آورد این بود که آهویی که با آن تصادف کرد 45 کیلوگرم بیشتر وزن نداشت و توانست تعادل موتور خود را حفظ کند.