جنگ مار کبری و مار آناکوندا - شبکه‌ما

فکر می کنید در رقابت بین دو نوع از بزرگترین و خطرناکترین مارهای جهان یعنی کبری و آناکوندا کدامیک پیروز می شوند؟ بزرگترین مار کبرایی...

جنگ مار کبری و مار آناکوندا

دسته بندی ها:
توضیحات:

فکر می کنید در رقابت بین دو نوع از بزرگترین و خطرناکترین مارهای جهان یعنی کبری و آناکوندا کدامیک پیروز می شوند؟ بزرگترین مار کبرایی که تابحال گزارش شده 18 فوت (5.5 متر) طول و بزرگترین مار آناکوندا طولی به اندازه 17 فوت (5.1 متر) داشته است. اما سم مار کبری بقدر قوی است که در صورت گاز گرفتن یک فیل بزرگ، او را مدت فقط سه ساعت می کشد. اما باز هم بستگی به شرایط دارد که کدامیک قوی تر است معمولا آناکونداهای بالغ برای کبری ها بسیار بزرگ هستند و وزن آنها بسیار زیادتر است به طوری که می تواند با یک پیچ مار کبری را له کند. البته در طبیعت بیشتر مارهای کبری به سراغ پیتون های کوچکتر از خودشان می روند و آنها را شکار می کنند. معمولا هیچکدام از این دومار در زنجیره غذایی یکدیگر در طبیعت قرار ندارند.


  • میلاد
    میلاد |

    کدومشون خورده شد