آشنایی با شهر رشت - شبکه‌ما

شهر رشت مرکز استان زیبای گیلان است و جمعیتی حدود 650.

آشنایی با شهر رشت

دسته بندی ها:
توضیحات:

شهر رشت مرکز استان زیبای گیلان است و جمعیتی حدود 650.000 نفر دارد که این موضوع رشت را درمیان کلان شهرهای ایران و پرجمعیت ترین شهر شمالی کشور قرار می دهد. وسعت رشت 180 کیلومترمربع است و ارتفاع آن از سطح دریا فقط 5 متر است. رشت یک شهر صنعتی است و تعدادای از نام آشناترین محصولات صنعتی در رشت تولید می شوند از قبیل : ایران رادیاتور، فومن شیمی، سبحان دارو، پارس خزر و کاشی خزر. جالب است این را هم بدانید که شهر رشت خواهر خوانده شهر مسکو (روسیه) و ترابوزان (ترکیه) نیز می باشد.