راننده تانک ناشی - شبکه‌ما

یک راننده تانک ارتش قرقیزستان در روز مانور نظامی این کشور می بایست تانک قدیمی T-34 خود را بروی تریلی پارک کند تا به محل مورد...

راننده تانک ناشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک راننده تانک ارتش قرقیزستان در روز مانور نظامی این کشور می بایست تانک قدیمی T-34 خود را بروی تریلی پارک کند تا به محل مورد نظر حمل شود. اما این راننده در حضور مردم گویا کنترلش را از دست می دهد و بدون توجه به سرعت مناسب برای قراردادن تانک در کفی تریلی با سرعت هر چه تمام تر به سمت کفی می رود و با قرار گیری نادرست از روی کفی به بیرون و به سمت مردم پرتاب می شود. مردم هم با دیدن این صحنه فرار را برقرار ترجیه می دهند. این سانحه می توانست برای راننده و ارتش قرقیزستان بسیار سنگین تمام شود اما این حادثه کشته ایی دربر نداشته است.