آموزش زبان نصرت درس سیزدهم - شبکه‌ما

در درس سیزدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید: این درس نیز با یک مکالمه شروع می گردد: HELLO MARRY IT'S...

آموزش زبان نصرت درس سیزدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در درس سیزدهم از آموزش های زبان انگلیسی نصرت  مطالب زیر را یاد می گیرید:

این درس نیز با یک مکالمه شروع می گردد:

Hello marry it's jack.

Hello jack how are you

Fine thanks.what are you going to do marry?

 Tonight,oh I don't know.

Would you like to have dinner with me at 6 o'clock.

No thanks you.i'm going to have dinner with lansy tonight.but would you like to have something to drink at hotel later?

Yes I would and what time?

At 9 o'clock or later at 10 o'clock

At 10 o'clock at the hotel.good bye marry.

See you tonight jack.

سپس به بررسی کلمات زیر می پردازیم:

امشب می بینمت : see you tonight          ساعت چنده: what time is it?

چقدر به من بدهکاری؟  : how much do I owe?    

ادامه را در فیلم ببینید.