انفجار شدید توسط داعش - شبکه‌ما

این انفجار توسط داعش انجام شده كه قدرت اون به حدیه كه یك منطقه رو به كلی نابود میكنه  

انفجار شدید توسط داعش

دسته بندی ها:
توضیحات:

این انفجار توسط داعش انجام شده كه قدرت اون به حدیه كه یك منطقه رو به كلی نابود میكنه