زمین در شب - شبکه‌ما

سازمان فضایی ناسا به وسیله ماهواره NOAA دیدی جدیدی از شب در کره زمین را در مقابل دیدگان علاقمندان قرار داده است.

زمین در شب

دسته بندی ها:
توضیحات:

سازمان فضایی ناسا به وسیله ماهواره NOAA دیدی جدیدی از شب در کره زمین را در مقابل دیدگان علاقمندان قرار داده است. این منظره به کمک عکس های جمع آوری شده از ماهواره NOAA ناسا بدون پوشش ابر تهیه شده که فعالیت ها انسانی ، پخش بودن، تراکم زندگی انسان ها و ساخته های بشر را با وضوح هر چه تمام تر نشان می دهد. این عکس ها به کمک سنسور جدیدی به اسم VIIRS در ماهواره NOAA گرفته شده است که باحساسیت بسیار بالا در شب کار می کند و حتی قادر است نور ایجاد شده از یک کشتی تنها در آبهای اقیانوس را از فضا جذب کند.