کف بینی و فال از روی کف دست - شبکه‌ما

شکل کف دست با اهمیت هست چون شخصیت هر فرد را میگوید و این شکل میتونه بیانگر هر کس باشد که شما خودتون هم میتونید...

کف بینی و فال از روی کف دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکل کف دست با اهمیت هست چون شخصیت هر فرد را میگوید و این شکل میتونه بیانگر هر کس باشد که شما خودتون هم میتونید کف دستتون و ببینید و تشخیص بدید که چه فردی هستید که مثلا ادمهایی که کف دستشون مستطیل هست دوست دارند رهبر باشند و خود خواه و یا اگر کف دستتون گرد است دوست دارید همیشه تو اجتماع باشید و دوستان جدید پیدا کنید و عاشق این هستید که بهتون توجه کنند ولی از کارهای تکراری بدتون میاد ولی اگر دستتون مربعی است عاشق هوای ازاد هستید و فردی پرتحرک هستید ولی برنامه ریزی ندارید و نمیتونید کارهای مختلف انجام بدید و کف دست لوزی برخورد گرم با دیگران دارید و حساس  هستید