پنچر کردن ماشین توسط شیرها - شبکه‌ما

کارشناسان و افرادی که به صحرای افریقا رفته بودند و انجا را داشتند نظارگر بودند البته همه افراد و کارشناسان محیط زیست داخل یک ماشین...

پنچر کردن ماشین توسط شیرها

دسته بندی ها:
توضیحات:
کارشناسان و افرادی که به صحرای افریقا رفته بودند و انجا را داشتند نظارگر بودند البته همه افراد و کارشناسان محیط زیست داخل یک ماشین قرمز رنگ بودند و داشتند همه جا را بررسی میکردند که یهویی دیدند که ماشین داره تکوه میخوره ونگاهی انداختند و دیدیند که دو شیر یزرگ و عظیم الجثته در پشت ماشین دارن ماشینو تکون میدند و همینطور شیرها دور ماشین چزخ میزدند که شیرها اومدند تایر و چرخ ماشین رو با ددندونهای قوی خود سوراخ کردند.