علیرضا24 - قاطعیت و عدم قطعیت نامناسب - شبکه‌ما

قاطعیت و عدم قطعیت نامناسب... . یک نکته ی علمی و حائز اهمیت بسیاری که وجود داره اینه که شما اگه به کف یه لیوانِ...

علیرضا24 - قاطعیت و عدم قطعیت نامناسب

دسته بندی ها:
توضیحات:

قاطعیت و عدم قطعیت نامناسب... . یک نکته ی علمی و حائز اهمیت بسیاری که وجود داره اینه که شما اگه به کف یه لیوانِ شیر موز تازه بکوبین، صدای طبل میده! از این نکته ی بسیار مهم که بگذریم، می رسیم به معضلاتی که من بین خیلی از هم نوعای خودم می بینم... . قاطعیت و عدم قطعیت در جای نامناسب! بعضی وقتا اونقدر تعصب باعث میشه که حتی نظر مخالف رو نمی تونیم تحمل کنیم و بعضی وقتا اونقدر تو عدم قطعیت افراط می کنیم که دو تا چیز صد درصد متناقض رو می پذیریم.

در مورد اولی دقت کنین که لزومی نداره شما نظر مخالفتونو قبول کنین؛ اینکه اصلا غیر منطقیه! اما تحمل کردن و شنیدن اونها، یک بحث دیگریست... . برای اینکه منظور خودمو بهتر برسونم، یه مثال میزنم... .