حمله شیر به انسان - شبکه‌ما

افرادی و محیط بانان که همیشه از محیط زیست دارند محافظت میکند و در این فیلم که کارشناسان و کسانی که داشتند یک شیر را...

حمله شیر به انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:
افرادی و محیط بانان که همیشه از محیط زیست دارند محافظت میکند و در این فیلم که کارشناسان و کسانی که داشتند یک شیر را معاینه و معالجه میکردندو همینجور داشتند نازش میکردند که میخواستند یک امپول سوزن را به شیر تزریق کنند بااینکه شیر در حالت ازاد و بیهوشش هم نکرده بودند ولی در حین ناز کردن وقتی دکتر حیوانات خواست به شیر امپول سوزن را بزنه شیر یهویی به طرف یکی از انها حمله ور شد و دست یکیشونو گرفت و به طرف خودش کشید و انها هرکاری کردند نتوانستند اون مرد را ازدست شیر نجات دهند