دوربین مخفی شلیک شدن خامه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  شلیک شدن  خامه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی شلیک شدن خامه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  شلیک شدن  خامه  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار روند دوربین مخفی به شما نشان داده می شود.شما دو دختر را می بیند که در پشت میزی نشسته اند و در مقابل آنها یک کیک که به شکل توپخانه است در جلوی آنها قرار گرفته است.

سپس دختری دیگر را می بیند که  در داخل توپ خامه قرار می دهد و سپس پسری که با فشردن اهرم باعث می شود که توپخانه شلیک کند و خامه ها به سمت دو دختر پرتاب شوند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند دختر جوان از افراد می خواهد تا شمع کیک توپخانه ای را روش کنند در همین لحظه که افراد شمع را روشن می کنند پسر در جایی مخفی شده است و اهرم را فشار می دهد و صدای شلیک به گوش می رسد و خامه ها به سمت دو دختر پرتاب می شود.

افراد متعجب می شوند و به دو دختر نگاه می کنند در حالی که آنها با نگاهی طلبکارانه به افراد خیره شده اند و آنها را مقصر می دانند .