دوربین مخفی صدای حیوانات - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  صدای حیوانات  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی صدای حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  صدای حیوانات  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی پسری را می بیند که بر روی نیمکتی در پارک نشسته است و مشغول مطالعه یک کتاب داستان است که در مورد صدای حیوانات می باشد.

با این تفاوت که در کنار صفحه ای که حیوان را معرفی کرده یک دکمه وجود دارد که با فشار آن صدای حیوان مورد نظر پخش می شود.

فردی دیگر نیز در دست خود یک عروسک شترمرغ پوشانده است و هنگامی که  دکمه مربوط به صدای شتر مرغ را فشار می دهند .

صدا از شتر مرغ الکی که پشت افراد مخفی شده است شنیده می شود.

به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند افراد در کنار پسر می نشینند و او کتاب را به آنها نشان می دهد که با فشردن دکمه صدای حیوان ها پخش می شود.

تا اینکه به صفحه شتر مرغ می رسند و با فشردن دکمه صدا از پشت سر آنها به گوش می رسد افراد سریع به پشت سر نگاه می کنند و با عروسک شتر مرغ مواجه می شوند و کلی جا می خورند.