حمله شیر به گره خر و گاومیش - شبکه‌ما

در اینجا که شیر در کمین حیوانات است و شیر داره در پشت یه بوته و یک دیوار گلی خودشو مخفی کرده تا وقتی گوره...

حمله شیر به گره خر و گاومیش

دسته بندی ها:
توضیحات:
در اینجا که شیر در کمین حیوانات است و شیر داره در پشت یه بوته و یک دیوار گلی خودشو مخفی کرده تا وقتی گوره خرها بهش بیشتر نزدیک شدند حمله کنه همینطور در کمین بود که شیر به صورت انفجاری به طرف حیوانات گوره خر حمله کرد و در بین تعداد زیادی از انها شیر هرچه سعی و تلاش کرد که یکی از انها را در دام خود بیندازد و مغلوب کند نتوانست که نتوانست و شیر مایوس برگشت و کاری دیگه ازش بر نیومد البته بااینکه شر یکی از گوره خرها رو به شدت زخمی کرد.